Nâng cấp và triển khai ứng dụng Phân tích rủi ro

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp và triển khai ứng dụng Phân tích rủi ro (TPR) đáp ứng yêu cầu phân tích dữ liệu của cá nhân kinh doanh làm cơ sở ấn định doanh số.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: /QĐ-TCT ngày 1105/22/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.  

5. Tổng mức đầu tư: 2.119.675.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm mười chín triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp và triển khai ứng dụng Phân tích rủi ro (TPR) đáp ứng yêu cầu phân tích dữ liệu của cá nhân kinh doanh làm cơ sở ấn định doanh số

2.062.560.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

244 ngày (tương đương 08 tháng) hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)