Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị

(eFinance Online) - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất mời thầu Gói thầu số 01: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị.

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất.

Địa chỉ: L4 Lô 24, Đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077.6255132; Fax: 077.6255123; E-Mail: ctycpthongnhat@gmail.com.

Mã số thuế: 17001371798.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Website Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị.

Nội dung chính của gói thầu: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang, số G15 - 1, đường 3 tháng 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, số điện thoại: 0773.949246, fax: 0773.780405.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thống Nhất; địa chỉ: L4 Lô 24, đường Nguyễn Phúc Chu, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

(eFinance)