Phòng chống mối tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu Phòng chống mối tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên công trình: Phòng chống mối tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Quyết định số 378/QĐ-HQHT ngày 10/6/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 359,973,457 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức, loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình

338,868,713

Ngân sách Nhà nước năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6/2016

Trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 03: Giám sát thi công công trình

8,905,470

Tháng 6/2016

Trọn gói

15 ngày

 

Tổng cộng

347,774,183

Bằng chữ: ba trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm tám mươi ba đồng

(eFinance)