Photo sách giáo trình và tài liệu năm 2016 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Photo sách giáo trình và tài liệu năm 2016 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing".

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại/fax/email: phongkhtc@ufm.edu.vn.

Mã số thuế: 0304567182.  

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Photo sách giáo trình và tài liệu năm 2016 cho Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Nội dung chính của gói thầu: Lựa chọn nhà thầu photo sách giáo trình và tài liệu năm 2016 cho Trường.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Trong đó, thời gian cung cấp là 01 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhận được đơn đặt hàng.

2. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng. (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/04/2016 đến 14 giờ 00 phút ngày 08/04/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại phòng Kế hoạch - Tài chính (phòng 206), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08. 3872.6789 nhánh 209; Email: phongkhtc@ufm.edu.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 08/04/2016.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 08/04/2016.

(eFinance)