Sửa chữa chống thấm, chống dột trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa chống thấm, chống dột trụ sở làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 05003.850.244; Fax: 05003.852.867.

2. Tên dự án: Sửa chữa chống thấm, chống dột trụ sở làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 228/QĐ-HQĐL ngày 26/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

5. Tổng mức đầu tư: 950.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian lựa chọn

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Gói số 1: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc

828.453.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II/2016

Trọn gói

60 ngày

2

Gói số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

21.183.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II/2016

Trọn gói

Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành quyết toán công trình

3

Gói số 3: Bảo hiểm công trình

1.814.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Qúy II/2016

Trọn gói

Theo tiến độ của dự án đến khi hoàn thành công trình

4

Gói số 4: Kiểm toán vốn đầu tư công trình

6.080.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Qúy II/2016

Trọn gói

30 ngày

Tổng cộng

857.530.000

(eFinance)