Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan.thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 151 /QĐ-CNTT ngày 02/8/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu“.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 97.020.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Sửa chữa điều hòa chính xác Stulz của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

97.020.000 VNĐ

Kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

30 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 97.020.000 VNĐ

(eFinance)