Sửa chữa, xây dựng Nhà công vụ

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo kế hoạch gói thầu "Sửa chữa, xây dựng Nhà công vụ, Kho lưu trữ, Không gian 01 cửa liên thông, Nhà xe 02 bánh - Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Ân".

Cục Thuế tỉnh Bình Định cung cấp thông tin để đăng tải kế hoạch LCNT như sau:

Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Bình Định

- Địa chỉ: 236 đường Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (056) 3822740; Fax: 056. 3818954.

2. Tên công trình: Sửa chữa, xây dựng Nhà công vụ, Kho lưu trữ, Không gian 01 cửa liên thông, Nhà xe 02 bánh - Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Ân.

3. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

4. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1209/QĐ-CT ngày 30/6/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình Sửa chữa, xây dựng Nhà công vụ, Kho lưu trữ, Không gian một cửa liên thông, Nhà để xe hai bánh -Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Ân; Quyết định số 68/QĐ-CT ngày 18/01/2015 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc công trình Sửa chữa, xây dựng Nhà công vụ, Kho lưu trữ, Không gian một cửa liên thông, Nhà để xe hai bánh - Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hoài Ân.

5. Tổng mức đầu tư: 4.677.549.466 đồng, (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

6. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB của Tổng cục Thuế cấp.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Đơn vị tính: nghìn đồng 

T

T

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Tư vấn giám sát và Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX (gói thầu xây lắp)

104.380

Vốn đầu tư XDCB của Tổng cục Thuế cấp

Chỉ định thầu

Rút gọn

Tháng 01/2016

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công

2

Tư vấn kiểm toán

32.929

Chỉ định thầu

Rút gọn

Quí IV/2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

3

Bảo hiểm công trình

12.918

Chỉ định thầu

Rút gọn

Tháng 02/2016

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công

4

Thi công xây lắp

3.727.898

Vốn đầu tư XDCB của Tổng cục Thuế cấp

Chào hàng cạnh tranh

Thông thường

Quí I/2016

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

Tổng cộng:

3.878.125

           
 
(eFinance)