Sửa chữa xe ô tô Fortune của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu "Sửa chữa xe ô tô Fortune 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 23A - 002.66 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang".

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Sửa chữa xe ô tô Fortune 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 23A - 002.66 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.  

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 56/QĐ-HQHG ngày 07/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 26.800.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu sửa chữa xe ô tô Fortune 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 23A - 002.66 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

26.800

NSNN

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 03/2016

Trọn gói

03 ngà

 
(eFinance)