Sửa chữa xe ô tô Misubishi 7 chỗ

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.mời thầu Sửa chữa xe ô tô Misubishi 7 chỗ, biển kiểm soát 23A-000.21 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần.

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.  

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/fax/ E-mail: 02193.860689/ 02193.866637/ quantrihqhg@gmail.com.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa xe ô tô Misubishi 7 chỗ, biển kiểm soát 23A-000.21 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Nội dung chính của gói thầu: sửa chữa phần máy, phần vỏ, gầm, điều hòa xe ô tô.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán): Dự toán kinh phí sửa chữa thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 13/7/2016 đến trước thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

8. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễm phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không thực hiện.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 19/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 19/7/2016.

(eFinance)