Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số /QĐ-HQQNg ngày 27/9/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư : Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 37.400.000đồng (Ba mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70

37.400.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

Tháng 10/2016

Trọn gói

3ngày

Tổng cộng

37.400.000(eFinance)