Thay đổi thời gian gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài

Tổng cục Hải quan thông báo thay đổi thời gian gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài".

Tổng cục Hải quan đã mời thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống camera giám sát hải quan tại Nhà ga T2 Nội Bài thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan thành phố Hà Nội” với nội dung về thời gian bán Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu, mở thầu là:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 03/10/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2014.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 24/10/2014.

Nay Tổng cục Hải quan xin thông báo thay đổi thời gian bán Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu, mở thầu như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 20/10/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 10/11/2014.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 10/11/2014.

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên.

(eFinance)