Thay thế firewall KBNN tỉnh

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009.

- Nội dung chính của gói thầu:

Thay thế thiết bị Firewall mới cho các KBNN tỉnh, thành phố trên toàn quốc (trừ KBNN Hải Phòng và KBNN Cần Thơ đã trang bị trong gói thầu khác) nhằm tăng cường khả năng bảo mật, phòng chống tấn công mạng, nâng cao khả năng hoạt động ổn định của hệ thống. Số lượng thiết bị cần trang bị thay thế là 61 chiếc (bao gồm cả dịch vụ bảo hành phần cứng chính hãng và bản quyền cập nhật tính năng phòng chống tấn công 03 năm tiếp theo). Nhà thầu cũng phải cung cấp dịch vụ triển khai thiết bị Firewall KBNN tỉnh: thực hiện việc lắp đặt, cài đặt để các thiết bị này hoạt động.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên):

- Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88529); Fax: 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 506.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

(eFinance)