Thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió công trình

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị mời thầu Gói thầu số 21: Thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió công trình.

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị.

- Địa chỉ: Trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại:  (04) 39440833;  số máy lẻ: 9556; Fax: (04) 39440621.

- Email: bqldtxd.tchq@gmail.com.

Đề nghị Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trang Website - Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 21: Thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió công trình.

- Giá gói thầu: 24.700.225.998 đồng (Trong đó: Chi phí phần xây dựng và thiết bị là 23.524.024.760 đồng, chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh phần xây dựng và thiết bị là 1.176.201.238 đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió công trình bao gồm:

+ Hệ thống điều hòa không khí trung tâm một mẹ nhiều con VRV/VRF: Chủng loại thiết bị là điều hòa không khí hai chiều làm mát - sưởi ấm; 1 dàn nóng kết hợp được nhiều dàn lạnh; sử dụng gas thân thiện với môi trường R410A; giải nhiệt bằng gió;

+ Hệ thống thông gió: Sử dụng bộ thông gió thu hồi nhiệt để tiết kiệm năng lượng: Kiểu phân tán cho từng tầng; chủng loại phù hợp với lưu lượng gió của từng tầng...

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, Trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833, số máy lẻ: 9556; Fax: (04) 39440621.

- Email: bqldtxd.tchq@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: năm trăm triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)