Thi công cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng tin học, điện thoại, ti vi, âm thanh hội trường và camera quan sát

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk mời thầu Gói thầu số 13: Thi công cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng tin học, điện thoại, ti vi, âm thanh hội trường và camera quan sát.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Thi công cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng tin học, điện thoại, ti vi, âm thanh hội trường và camera quan sát.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 26 tháng 10 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Giá bán 1 bộ HSYC:  500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 05003.850.244, Fax: 05003.852.867.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk số 05 Nguyễn Tất Thành, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(eFinance)