Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị

Cục Hải quan thành phố Hà Nội mời thầu "Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị.

- Tên dự án: Dự án xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan ga ĐSQT Yên Viên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và kinh phí khoán của ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 17/8/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 28/8/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan thành phố Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04. 37910169 (504), Fax: 04. 37910158.

- Giá bán 01 túi hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan thành phố Hà Nội (P.504), số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 28/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng), bằng đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 ngày 28/8/2015 tại P405, trụ sở Cục Hải quan thành phố Hà Nội, số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)