Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên thông báo kế hoạch Gói thầu 14: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Thanh Trường - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: (0230) 3836.379; Fax: (0230) 3825.632.

- Email: hqdienbien@customs.gov.vn.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3317/QĐ-TCHQ ngày 05/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

5. Tổng mức đầu tư: 86.416.144.857 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu 14: Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

4.148.962.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý IV - 2016

Trọn gói

90 ngày

Tổng giá các gói thầu

4.148.962.000

(eFinance)