Thi công sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Thi công sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đội thuế Nam Ban - Chi cục Thuế huyện Lâm Hà".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Số 01 đường Trần Phú, thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax: 063.3822090, Fax: 063.3822199.

- Mã số thuế: 5800199577.

1. Tên gói thầu: Thi công sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đội thuế Nam Ban - Chi cục Thuế huyện Lâm Hà (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nội dung chính của gói thầu:

Phạm vi công việc: thi công sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đội thuế Nam Ban thuộc Chi cục thuế Lâm Hà.

Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Diện tích xây dựng công trình: 155,78 m2

+ Biên chế CBCNV dự kiến: 6 người.

+ Xây mới trụ sở làm việc với các thông số kỹ thuật chủ yếu:

· Hệ khung cột, móng bê-tông cốt thép.

· Tường xây gạch không nung.

· Nên sàn lát gạch đá granite.

· Cửa đi, cửa sổ sửa dụng cửa nhựa lõi thép.

· Trần nhà chính và khu vệ sinh sử dụng trần thạch cao khung nhôm hợp kim chìm, lăn sơn nước.

· Sê-nô bê tông cốt thép chống thấm.

· Mái lợp ngói buông tự do đóng diềm có máng xối.

· Hệ khung mái bằng thép hộp sơn tĩnh điện.

· Sân đường bê tông và hàng rào xây gạch không nung có cổng sắt.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: quý IV năm 2015.

2. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Đội thuế Nam Ban - Chi cục Thuế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

3. Nguồn vốn: vốn ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ ngày 09/11/2015 đến trước 14 giờ ngày 20/11/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn), có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199 chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 20/11/2015 (trong giờ hành chính).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 20/11/2015.

11. Thời điểm mở thầu: lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 20/11/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

(eFinance)