Thi công xây dựng các hạng mục Nhà học tập số 2 và Ký túc xá sinh viên số 3

(eFinance Online) - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung - Bộ Tài chính mời thầu Thi công xây dựng các hạng mục Nhà học tập số 2 và Ký túc xá sinh viên số 3.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung.

Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.22202828. Fax: 04. 627 82619.

Mã số thuế: 0106085275.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục Nhà học tập số 2 và Ký túc xá sinh viên số 3.

- Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới Ký túc xá sinh viên số 3; Nhà học tập số 2.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại Chăm Pa Sắc - CHDCND Lào.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Tài chính Việt Nam dành cho Bộ Tài chính Lào.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2016 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 - Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (phòng 109). Số điện thoại: 04.22202828. Số fax: 04.627 82619.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng Việt Nam). Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)