Thi công xây dựng công trình trụ sở KBNN Bình Thủy, Cần Thơ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Thi công xây dựng công trình trụ sở KBNN Bình Thủy, Cần Thơ".

- Tên bên mời thầu: KBNN Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình trụ sở KBNN Bình Thủy, Cần Thơ.

- Tên công trình: Trụ sở KBNN Bình Thủy, Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 12/6/2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/6/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: KBNN Cần Thơ (số 369F, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: KBNN Cần Thơ (số 369F, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/6/2014.

- Bảo đảm dự thầu: Bằng thư Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hay bằng hình thức đặt cọc, ký quỹ với giá trị là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27/6/2014, tại KBNN Cần Thơ.

KBNN Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)