Thi công xây dựng hạng mục nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành kho Dung Quất

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình mời thầu Gói thầu số 1: Thi công xây dựng hạng mục nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành kho Dung Quất.

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 thi công xây dựng hạng mục nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành kho Dung Quất.

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành kho Dung Quất.

- Nguồn vốn: SCL năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ ngày 11 tháng 08 năm 2015 đến 08 giờ ngày 18 tháng 08 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình số 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0563826441; số Fax 056.827526.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 18 tháng 08 năm 2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, số 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

(eFinance)