Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán mời thầu Gói thầu số 5: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình.

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 - Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình.

- Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo, sữa chữa các tòa nhà A, B, C, D Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ năm 2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, Địa chỉ: Số 234 - đường Lương Thế Vinh - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - Tp Hà Nội. Điện thoại/fax/email: (04)35535870.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (tám mươi triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu, hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, số 234 - đường Lương Thế Vinh - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - Tp Hà Nội.

(eFinance)