Thi công xây lắp các hạng mục

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu (gói thầu số 01): Thi công xây lắp các hạng mục gồm Khối nhà làm việc kết hợp nhà ăn, nhà công vụ, nhà để xe;...

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: số 30, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Điện thoại : 076.3869670; Fax: 076.3867055.

E-mail: taivuhqag@gmail.com.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu (gói thầu số 01): Thi công xây lắp các hạng mục gồm Khối nhà làm việc kết hợp nhà ăn, nhà công vụ, nhà để xe; Cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để máy phát điện; Bể xử lý nước thải; Kho lưu trữ tạm giữ; Kè, cầu dẫn, pông tông, nhà đậu ca nô; Cột cờ; San lấp mặt bằng; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều hòa, máy bơm nước sinh hoạt, máy nước nóng NLMT, bể xử lý nước thải.

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục gồm Khối nhà làm việc kết hợp nhà ăn, nhà công vụ, nhà để xe; Cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để máy phát điện; Bể xử lý nước thải; Kho lưu trữ tạm giữ; Kè, cầu dẫn, pông tông, nhà đậu ca nô; Cột cờ; San lấp mặt bằng; Hệ thống cấp thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều hòa, máy bơm nước sinh hoạt, máy nước nóng NLMT, bể xử lý nước thải.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).

2. Tên dự án: Trụ sở đội kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến trước 14h ngày 15 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Hải quan tỉnh An Giang, số 30, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

8. Giá bán 01 bộ HSMT : 2.000.000 VNĐ.

9. Đảm bảo dự thầu: 200.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai trăm triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Cục CNTT&TK Hải quan đăng các thông tin trên trong 01 kỳ vào ngày 28 tháng 06 năm 2016. 

- Thời gian đăng tải thông báo mời thầu: Ngày 28 tháng 06 năm 2016 trên trang thông tin điện tử, báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Vào giờ hành chính từ ngày 04 tháng 07 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2016.

- Nhận Hồ sơ dự thầu: Đến trước 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2016.

- Đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2016.

- Mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2016.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu, nhận Hồ sơ dự thầu, đóng thầu, mở thầu: tại Phòng họp Cục Hải quan tỉnh An Giang, số 30, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

(eFinance)