Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc

Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu "Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà công vụ, nhà ăn tập thể (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà kho lưu trữ, kho tạm giữ (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Xây lắp hệ thống điện nhẹ; Nhà để xe; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật; Sân vườn tiểu cảnh; Sân đường giao thông; Cấp điện tổng thể; Cấp nước tổng thể; Thoát nước, chiếu sáng sân vườn ngoài nhà; Cổng, hàng rào; Bể  phốt 20m3; Bể phốt 5m3; Bể vớt mỡ 3m3; Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét, bơm nước sinh hoạt.

- Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670; Fax: 0763 867055.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670; Fax: 0763 867055.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 02/12/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Giá trị và đồng tiền bảo lãnh dự thầu: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng). Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: >120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 12 năm 2015, tại Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Cục Hải quan tỉnh An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)