Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị các hạng mục

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan mời thầu gói thầu 25C: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị các hạng mục: Khối hội trường và để xe, Khối học tập, Hạ tầng tổng thể, Phụ trợ (Cổng, đường giao thông nội bộ, nhà đặt máy phát điện, sân vườn, cây xanh, điện tổng thể, cấp thoát nước ngoài nhà), Điều hòa không khí và thông gió.

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị.

- Địa chỉ: Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833,  số máy lẻ: 9556; Fax: (04) 39440621.

- Email: bqldtxd.tchq@gmail.com.

1. Tên gói thầu: Gói thầu 25C: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị các hạng mục: Khối hội trường và để xe, Khối học tập, Hạ tầng tổng thể, Phụ trợ (Cổng, đường giao thông nội bộ, nhà đặt máy phát điện, sân vườn, cây xanh, điện tổng thể, cấp thoát nước ngoài nhà), Điều hòa không khí và thông gió. 

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị các hạng mục:

+ Khối hội trường và để xe, Khối nhà học tập: Phần kiến trúc (tường xây gạch chỉ, vữa mác 50, trát vữa mác 75, sàn các tầng lát gạch Ceramic, trần thạch cao, ...); Phần kết cấu (Công trình sử dụng hệ kết cấu móng, cột, dầm, sàn BTCT toàn khối; móng nông bê tông cốt thép trên nền đệm cát...); Hệ thống điện - Chống sét; Hệ thống cấp thoát nước.

+ Hạ tầng tổng thể, phụ trợ: Cổng, đường giao thông nội bộ, nhà đặt máy phát điện, sân vườn, cây xanh, điện tổng thể, cấp thoát nước ngoài nhà...

+ Hệ thống điều hòa và thông gió: Giải pháp thiết kế phần điều hòa (Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cục bộ (1 mẹ 1 con), Kiểu treo tường, Kiểu đặt sàn, Kiểu cassette 4 hướng thổi,...); Giải pháp thiết kế phần thông gió (Sử dụng quạt trục gắn tường, quạt trục nối ống gió, quạt ly tâm, quạt hút âm trần....).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trường Hải quan Việt Nam.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, địa chỉ: Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833, số máy lẻ: 9556; Fax: (04) 39440621.

- Email: bqldtxd.tchq@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

- Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)