Thi công xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

Cục thuế Thanh Hoá mời thầu "Thi công xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế Cẩm Thủy - Thanh Hóa".

- Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế Cẩm Thủy - Thanh Hóa.

- Tên dự án: Xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế Cẩm Thủy - Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 16 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061, fax: 0376.661.072.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 3 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng tiền Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2015, tại Phòng 403 tầng 4 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

Cục thuế Thanh Hoá kính mời các đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)