Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên Bên mời thi tuyển: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 064.3837422.

- Tên gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: NSNN và Kinh phí đảm bảo hoạt động ngành Hải quan.

- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước theo quy định.

- Phương thức thi tuyển: 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ 9 giờ ngày 15/6/2016 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 15/7/2016 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  + Địa chỉ: Số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  + Điện thoại: 064.3837422.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thi tuyển: Không.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại/Fax: 064.3837422/ 064.3858002.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 15/7/2016.

- Bảo đảm dự thầu: Không.

Hồ sơ dự thi tuyển sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 15/7/2016 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính mời các nhà thầu quan tâm đến nhận Hồ sơ mời thi tuyển và nộp Hồ sơ dự thi tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)