Thông báo chào mức phí vận chuyển gạo DTQG

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời các đơn vị có nhu cầu tham gia chào mức phí vận chuyển 300 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam trong 02 tháng đầu học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Đơn giá chào là giá cước vận chuyển một tấn gạo đã bao gồm mọi chi phí vận chuyển, bảo hiểm, phí, lệ phí, thuế VAT 10% … theo quy định hiện hành của nhà nước, nhận hàng tại cửa kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn (thôn Phong Lục, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) giao tại UBND các huyện của tỉnh Quảng Nam.

Thời gian vận chuyển: tháng 8/2015.

Thời gian nhận báo giá: Trước 10 giờ 00 ngày 12/8/2015 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0511-3714551, fax: 0511-3813082.

(eFinance)