Thông báo hủy gói thầu Thay thế một phần mặt sàn kỹ thuật

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính thông báo hủy gói thầu "Thay thế một phần mặt sàn kỹ thuật, sửa chữa, tối ưu hệ thống cáp điện, hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính".

- Tên cơ quan: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, ĐT: 04.22202828 (ext: 2039), số fax: 04. 22208091.

- Tên chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: “Thay thế một phần mặt sàn kỹ thuật, sửa chữa, tối ưu hệ thống cáp điện, hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính”.

- Giá gói thầu: 5.263.000.000 đồng.

Nội dung thông báo về việc hủy thầu:

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Thay thế một phần mặt sàn kỹ thuật, sửa chữa, tối ưu hệ thống cáp điện, hệ thống mạng tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính.

Quyết định số 2634/QĐ-BTC ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hủy thầu kèm theo.

(eFinance)