Thông báo hủy kết quả gói thầu đóng mới tàu tuần tra

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo hủy kết quả gói thầu số 01: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung thông báo: Thông báo hủy công văn số: 1261/HQQNg -VP ngày 28/12/2015.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá gói thầu: 89.020.079.910 đồng.

- Giá trúng thầu: 89.001.456.000 đồng.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên 189.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 415 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nay Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo hủy công văn trên, để báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu lên Tổng cục Hải quan - Vụ Tài vụ Quản trị khi có ý kiến đồng ý thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu xong đơn vị sẽ triển khai đăng tải kết quả sau.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý đơn vị.

(eFinance)