Thông báo hủy thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo hủy thầu "Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ".

- Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

Căn cứ Quyết định số 2095/QĐ-TCT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc hủy thầu gói thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do: Lập hồ sơ mời thầu chưa đúng theo quy định tại Điều 29 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo việc hủy thầu đến các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu nói trên.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chân thành cảm ơn các đơn vị đã quan tâm và tham gia dự thầu. Mong rằng sẽ được hợp tác với các đơn vị trong thời gian tới.

(eFinance)