Thông báo kế hoạch gói thầu công trình trụ sở Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kế hoạch gói thầu Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Email : hqlongan@customs.gov.vn.

2. Tên dự án: Công trình Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 233/QĐ-TCHQ ngày 04/2/2016 của Tổng cục Hải quan (Ông Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng Cục trưởng).

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư: 28.546.934.668 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 10: Thi công lắp đặt đường dây 22KV- 3 pha và trạm biến áp 3x25KVA

204.529.938

Ngân sách nhà nước

Chỉ
định thầu

 

Quý I
năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 11: Thi công di dời đường dây điện trung thế, hạ thế

117.025.209

Ngân sách nhà nước

Chỉ
định thầu

 

Quý I
năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 12: Thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy

224.054.358

Ngân sách nhà nước

Chỉ
định thầu

 

Quý I
năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt đường dây 22KV- 3 pha, trạm biến áp 3x25 KVA, di dời đường điện trung thế, hạ thế

5.157.932

Ngân sách nhà nước

Chỉ
định thầu

 

Quý I
năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 

Tổng giá các gói thầu

550.767.437

           

(eFinance)