Thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm thường xuyên

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm thường xuyên.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 116/QĐ-HQQNg ngày 16/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư : Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 115.800.000đồng (Một trăm mười lăm triệu tám trăm ngàn đồng chẵn./.).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Sửa chữa xe ôtô 76B-1178

48.700.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

Quí II/2016

Trọn gói

2 ngày

02

Thay lốp xe 76A-001.49

33.500.000

1 ngày

03

Bảo dưỡng canô HQ03, HQ04, HQ05

33.600.000

15 ngày

Tổng cộng

115.800.000

(eFinance)