Thông báo kế hoạch gói thầu mua sắm trang thiết bị tài sản cho Cục Thuế Đồng Nai

Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Kiến Giang thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm trang thiết bị tài sản cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016.

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty CP TV Đầu tư Xây dựng Kiến Giang.

- Địa chỉ: C32, KP1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.952.728.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị tài sản cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 18/QĐ-CT ngày 27/01/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai.

5. Tổng mức đầu tư: 2.984.416.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn Lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

13.276.000

Từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, theo công văn số 11024/UBND-KT ngày 301/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Qúy I/ Năm 2016

Trọn gói

15 ngày cho mỗi công tác

2

Tư vấn Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

4.400.000

Một túi hồ sơ

Qúy I/ Năm 2016

Trọn gói

15 ngày cho mỗi công tác

3

Cung cấp, lắp đạt biển hiệu, decan dán kiếng cho Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

80.300.000

Chỉ định thầu rút gọn

01 túi hồ sơ

7Qúy I/2016

Trọn gói

20 ngày

3

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện điện tử cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016

2.348.950.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một túi hồ sơ

Qúy I/ Năm 2016

Trọn gói

60 ngày

4

Cung cấp, lắp đặt bảng điện tử tuyên truyền cho văn phòng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016

439.290.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một túi hồ sơ

Qúy I/ Năm 2016

Trọn gói

20 ngày

5

Cung cấp, lắp đặt hàng rào vách kính cho văn phòng Cục Thuế Đồng Nai năm 2016

178.500.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một túi hồ sơ

Qúy I/ Năm 2016

Trọn gói

20 ngày

(eFinance)