Thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp ứng dụng

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu "Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch 2 chiều (HTKK) đáp ứng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 468/QĐ-TCT ngày 28/3/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 1.982.588.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Số

gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch 2 chiều (HTKK) đáp ứng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

1.929.166.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồng trọn gói

244 ngày (tương đương 8 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 (eFinance)