Thông báo kế hoạch gói thầu Trang bị rèm chống nắng

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Trang bị rèm chống nắng.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 80/QĐ-HQQNg ngày 20/4/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư : Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 99.881.000 đồng (Chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng chẵn). Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí giao nhận, vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan.

6. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 20/4/2016.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Trang bị rèm chống nắng

99.881.000

Vốn ngành HQ

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đọan một túi hồ sơ

Tháng

4/2016

Trọn gói

10 ngày

Tổng giá gói thầu: 99.881.000 đồng

(eFinance)