Thông báo kết quả gói thầu An toàn bảo mật hệ thống thông tin

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2).

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 04 6276 4300 (88351); Fax: 04 6276 4364.

E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Thông báo mời thầu

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

1

An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)

Kiểm toán quyết toán dự án An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2)

Chỉ định thầu rút gọn

108.228.523 đồng

108.000.000 đồng

Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương

Trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 59/QĐ-CNTT ngày 26/5/2016 của Cục Trưởng Cục CNTT - KBNN

(eFinance)