Thông báo kết quả gói thầu cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung (Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính) thông báo kết quả gói thầu "Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại Chăm Pa Sắc - CHDCND Lào".

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung (Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính).

- Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Điện thoại/Fax: 04.22202828. Fax: 04. 627 82619.

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại Chăm Pa Sắc – CHDCND Lào

Gói thầu số 9C - Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí giai đoạn 1 (Hội trường đa năng)

Báo Đấu thầu số 226 ngày 26/11/2015

Chào hàng cạnh tranh

1.121.674.000 đồng

1.097.357.000 đồng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư công nghệ Hoàng Giang

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 04/QĐ-KHTC ngày 07/1/2016 của Cục trưởng Cục KH -TC về phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 9C

(eFinance)