Thông báo kết quả gói thầu chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu "Chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải bộ nội địa, vận tải biển quốc tế 5.000 tấn gạo dự trữ viện trợ nhân dân CuBa".

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747 179 Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải bộ nội địa, vận tải biển quốc tế 5.000 tấn gạo dự trữ viện trợ nhân dân CuBa.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu tạm tính

Giá trúng thầu tạm tính

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải bộ nội địa, vận tải biển quốc tế 5.000 tấn gạo dự trữ viện trợ nhân dân CuBa.

Chỉ định trực tiếp

15.622.784.000 đồng

15.622.784.000 đồng

Đại lý vận tải quốc tế phía bắc (NORTHFREIGHT), chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

Quyết định số 67/QĐ-CDTĐB ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2016

 
(eFinance)