Thông báo kết quả gói thầu chỉ định thầu khắc phục sự cố sạt lở đồi

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu "Chỉ định thầu khắc phục sự cố sạt lở đồi tại kho dự trữ Quang Hanh - Quảng Ninh".

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747 179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Khắc phục sự cố sạt lở đồi tại kho dự trữ Quang Hanh - Quảng Ninh.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chỉ định thầu khắc phục sự cố sạt lở đồi tại kho dự trữ Quang Hanh - Quảng Ninh

Chỉ định thầu

94.370.000 đồng

94.370.000 đồng

Công ty Cổ phần xây dựng số 12

Quyết định số 66/QĐ-CDTĐB ngày 29/02/2016

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

 
(eFinance)