Thông báo kết quả gói thầu cung cấp 5.500 tấn gạo nhập kho DTQG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia".

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-CDTNTN ngày 21/3/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu cung cấp 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên. 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo đến các quý nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu cung cấp 5.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên như sau:  

1.Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các phần thầu: 

STT

Tên nhà thầu

Điểm kỹ thuật

(điểm)

Tên phần thầu

 

Công ty CP Lương thực Cao Lạng

980

01,02,03,04,05,06

 

Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

980

01,02,03,04,05,06

 

Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

980

01,02,03,04,05,06

 

Công ty CP Mỹ Tường

980

05, 06

 

Công ty TNHH SX TM Phước Thành Bảy Mập

980

01,02,03,04,05,06

 

Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế

980

04

2. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

2.1. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính: 14 giờ 00 ngày 22/3/2016.

2.2. Địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính: Tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên kính mời các quý nhà thầu có tên trong danh sách ghi tại mục 1 đến tham dự buổi mở Hồ sơ đề xuất về Tài chính theo thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)