Thông báo kết quả gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2016 tại Chi cục DTNN Long An".

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2016 tại Chi cục DTNN Long An thuộc Cục DTNN KV TP.HCM, nội dung như sau:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

- Công ty Cổ phần Mỹ Tường

- Công ty TNHH Gotec Việt Nam

2. Kế hoạch mở hồ sơ về tài chính:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh kính mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tham dự buổi mở hồ sơ đề xuất về tài chính theo thời gian, địa điểm như sau:

- Vào lúc 14 giờ, ngày 22/3/2016, tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh, số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

(eFinance)