Thông báo kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ an toàn bức xạ

Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp dịch vụ an toàn bức xạ để hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho máy soi hành lý, hàng hóa".

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Số 398 Quốc lộ 1, Phường 4, TP. Tân An.

- Điện thoại: 0723.525.807 - 0723.825.537.

- Fax: 0723.829.888.

- Email: hqlongan@customs.gov.vn.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

 

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

“Cung cấp dịch vụ an toàn bức xạ để hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho máy soi hành lý, hàng hóa”

Chỉ định thầu rút gọn

27.725.000

27.725.000

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương

Trọn gói, không điều chỉnh giá

Quyết định số 15/QĐ-HQLA ngày 11/01/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 
(eFinance)