Thông báo kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 144,216 tấn gạo DTQG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả gói thầu số 02: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 144,216 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015 - 2016 tại tỉnh Lâm Đồng.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

Địa chỉ: 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 05003 951406; Fax: 05003 951403.

Đề nghị Trang Thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Gói thầu số 02: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển 144,216 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015-2016 tại tỉnh Lâm Đồng

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

59.818.600

37.460.580

Dịch vụ vận tải Thành Đà Lạt

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/4/2016

81/QĐ-CDTNTN ngày 24/3/2016 của cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguy

 (eFinance)