Thông báo kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 253,955 tấn gạo

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 253,955 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III Năm học 2015 - 2016".

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747 179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 253,955 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III Năm học 2015 - 2016.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 253,955 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III năm học 2015-2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

125.720.000 đồng

124.562.000 đồng

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Quyết định số 79/QĐ-CDTĐB ngày 03/3/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/3/2016

 
(eFinance)