Thông báo kết quả gói thầu cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ".

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-KBHN ngày 23/02/2016 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ”.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh với nội dung như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH TM và chuyển giao công nghệ Thành Đô.

Địa chỉ: Số 5B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 1.047.600.000 đồng (đã bao gồm VAT và các chi phí khác).

(Bằng chữ: Một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

Kho bạc NN Hà Nội chân thành cảm ơn các đơn vị đã tham gia đợt chào hàng này.

(eFinance)