Thông báo kết quả gói thầu cung cấp mực máy in, máy photo và máy fax

Văn Phòng Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp mực máy in, máy photo và máy fax cho Văn phòng Tổng cục Hải quan".

1. Văn Phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/Email: 04.39440833, Fax 04 39440632.

2. Tên gói thầu “Cung cấp mực máy in, máy photo và máy fax cho Văn phòng Tổng cục Hải quan”.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:  

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Giá trúng thầu

VNĐ

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp mực máy in, máy photo và máy fax cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

Chào hàng cạnh tranh

2.644.325.000

2.570.260.000

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vạn Bảo

QĐ số 57/QĐ-VP

Ngày 23/02/2016 của Chánh Văn phòng TCHQ

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2

 
(eFinance)