Thông báo kết quả gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa, Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành".

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa, Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Đại Thắng.

- Địa chỉ: 63/4, Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu trọn gói bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác là: 1.150.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả xét thầu mua sắm nêu trên đến các đơn vị đã gởi hồ sơ dự thầu. Trân trọng kính mời Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Đại Thắng đến Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để ký hợp đồng.

(eFinance)