Thông báo kết quả gói thầu Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Tài chính

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung thông báo kết quả gói thầu "Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Tài chính - Bộ Tài chính".

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tập trung.

- Địa chỉ: Số 28, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Điện thoại/Fax: 04.22202828. Fax: 04. 627 82619.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Tài chính – Bộ Tài chính

Cung cấp, lắp đặt vách kính ngoài nhà hạng mục khối nhà Trung tâm dữ liệu 5 tầng

số 71 ngày 02/12/2015

Đấu thầu rộng rãi trong nước

6.797.529.000

4.990.000.000

Công ty cổ phần tường kính TID

Hợp đồng trọn gói

86 ngày kể từ ngày hợp đồng ký kết có hiệu lực

QĐ số 21/QĐ-KHTC ngày 26/02/2016 của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính

(eFinance)