Thông báo kết quả gói thầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ

Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu "Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ Exadata và máy chủ Sun Fire tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ Exadata và máy chủ Sun Fire tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Giá gói thầu: 9.240.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 9.229.000.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần phát triển Công nghệ Viễn thông tin học Sun Việt.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng liên tục (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 13/QĐ-THTK ngày 04/02/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)