Thông báo kết quả gói thầu Dịch vụ mở rộng Trung tâm Dữ liệu

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Dịch vụ mở rộng Trung tâm Dữ liệu.

   - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu

20160308696- - 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.738.000.000 VNĐ

Không có nhà thầu trúng thầu

Trọn gói

365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

887/QĐ-TCT ngày 20/5/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)